1.2. 2016 Školíme Kybernetickou bezpečnost

Základní školení v oblasti Kybernetické bezpečnosti

Cílem školení řadových pracovníků je snížit bezpečnostní rizika ve společnosti a dosáhnout tak dalšího snížení nákladů, které vznikají porušováním bezpečnostních zásad a pokynů.

 

Rozsah a cena školení.

Délka školení 4 hodiny, počet účastníků max. 30 osob, cena 19 000,- Kč + DPH.

Následná školení sleva.

 

Proč realizovat školení Informační bezpečnosti pro běžné uživatele.

  • Objem škodlivého SW a množství podvodných technik v digitální podobě je rostoucí, rafinovaný a „důvěryhodnější".
  • Uživatel je nejslabší článek. Školení je třeba zaměřit na běžné uživatele a zvýšit povědomí o Informační bezpečnosti právě u těchto, neboť jsou nejslabším článkem v případě kybernetický útoků, a podvodných a manipulativních emailů a informací. Neznalý důvěřivý a zvědavý uživatel je živná půda pro veškeré bezpečnostní útoky.
  • Lepší prosazování IT a bezpečnostních směrnic. Po proškolení běžných uživatelů, má vedení společnosti a vedení IT daleko jednodušší pozici v zavádění a prosazování bezpečnostních směrnic a postupů v oblasti IT.
  • Nízké náklady do prevence oproti možným finančním ztrátám. Náklady na proškolení uživatele jsou zanedbatelné oproti ztrátám způsobeným zavirováním, zcizením dat, ztrátou jména nebo značky mohou jít od desítek tisíc až do milionů korun!
  • Externím odborníkům uživatelé více věří. Proškolení externími odborníky v oblasti informační bezpečnosti má pro uživatele větší Informační váhu než interní odborníci svázáni interními zvyklostmi a vazbami s uživateli.
  • Fyzické školení je pro uživatele informačně kvalitnější, příjemnější a stravitelnější. Pro uživatele je lepší fyzická forma se školiteli, kde se mohou na spoustu postupů zeptat a konzultovat napřímo se školiteli a odborníky na informační bezpečnost. Školení E-Learning formou je často „proklikáváno" a nemá takovou účinnost jako fyzické školení. Kde je interaktivně reagováno na reálné problémy spojené s prostředím, kde uživatelé jsou zaměstnáni.
  • Školení na místě u zákazníka. Školení je prováděno (3-4) hodinových bězích v místě zákazníka pro cca 30-50 uživatelů dle kapacit a možností provozu zákazníka nebo pružně dle dohody.

O školení je veliký zájem. Školení je ze strany běžných uživatelů pracovníků a manažerů přijímáno velmi kladně a na školení se těší, neboť informace pravidla a postupy uplatní nejen ve společnosti, ve které pracují, ale chrání je i ve svém osobním životě při komunikaci v digitálním světě.

V souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Školení svým rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům kybernetického zákona na proškolení koncových uživatelů.

Školení je vhodné pro získání dotace EU na zvýšení kvalifikace zaměstnanců Zadavatele.

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...