Jak vlastně AW Caesar pracuje?

AW Caesar 8 - budete vládnout IT

Program se vyznačuje uživatelským rozhraním přes webový prohlížeč. Je tak možno data aktualizovat a pracovat s nimi prakticky odkudkoliv. Slučuje se tak výkonost, spolehlivost a malá pracnost stávající verze 7 s novými možnostmi.

Program AW Caesar 8 již je nasazen v rutinním provoze u řady společností. V současné době se již testuje nasazení nové verze AW Caesar i pro velkou společnost s více než 30 000 počítači.

Jedná se o jednu centrální databázi na serveru, kde lze přistupovat prostřednictvím internetového prohlížeče. Bude tak možno odkudkoliv přes internet vykonávat úplný přístup k datům AW Caesar. Včetně aktualizace dat, přesunů PC a komponent, až po licencování. Získáte tak uživatelský přístup k datům, dle přidělených práv.

Nový způsob licencování zahrnuje všechny nové způsoby licencování (virtuální PC, virtuální licence, časové licencování v cloudu, licence na zařízení a další). Je zde možnost sledovat časovou platnost licencí a potřebné finanční prostředky v jednotlivýchh časových obdobích.

Instalaci a nastavení prostředí AW Caesar 8 provádí dodavatel dálkově vzdáleným přístupem.

 

Základní princip

Scanery HW a SW provádí scanování dat na počítačích uživatelů. Data se shromažďují  a předávají data k analýze dle vědomostní databáze. Automaticky na pozadí probíhá vyhodnocení HW a SW a pak se data ukládají do evidenční části programu. Sběr dat je možný prostřednictvím počítačové sítě, e-mailem, FTP rozhraním i USB Store. Správce IT pak provádí průběžnou kontrolu aktuálního stavu SW, licencí a HW.

Je tedy možno u velkých společností centrálně nakupovat licence SW a přerozdělovat je podřízeným licenčním specialistům, kteří licenci přidělí až na konkrétní počítač.

Popis jednotlivých modulů funkcí AW Caesar 8

Základní modul AW CAESAR 

 • Plně postačuje pro zajištění komplexního přehledu o HW, SW a Licencích
 • Všechny údaje jsou uloženy v jedné databázi
 • Evidenční část je řešena databází FireBird 2.5
 • Umožňuje jednouživatelskou síťovou instalaci Klient - Server
 • Počet licencí AW Caesar odpovídá počtu evidovaných počítačů
 • HW Scanner získává podrobné informace o HW, není potřeba jej na stanici instalovat
 • Velká databáze SW vzoru - více než (přes 1 600 000 souborů k 1.1.2018.) Aktualizace se provádí prostřednictvím internetu
 • Dodané základní sestavy + Uživatelský generátor sestav
 • Možnost certifikace uživatelských SW vzoru, zasílání podkladů pro SW Vzory, sledování požadavků uživatelů přes webové rozhraní
 • Možnost jednoduché tvorby vlastních SW vzorů
 • Analýza SW upozorňuje i na zcela neznámé SW nenacházející se v databázi SW vzorů

 

Základní obrazovka AW Caesar 8 se záložkou Software na PC

 Základní obrazovka se SW 

Z mnoha nových funkcí programu AW Caesar 8 vybíráme:

Definice rolí

pro uživatele lze jednoduše nastavit přístup do tabulek, datových položek, filtrů, výběrů, tisků i exportů. Toto nastavení lze přenášet jednoduše na další uživatele. Lze vytvořit více typových rolí. Úspora času na údržbu práv uživatelů.

 

Nový systém konfigurací

tzv. dědičné konfigurace. Základní typy konfigurací Správce (admin) a Uživatel, které nastavují základní prostředí programu. Filtry , pohledy, třídění. Vždy platí poslední konfigurace. Úspora času správce systému.

 

Definování zástupce odpovědné osoby.

Možnost přístupu jiné osoby do konkrétních dat. (zástup z dovolenou, nemocenskou, společné databáze). Tři typy úrovně rozsahu práv, případně časové omezení.

 

Zcela nový způsob pohledů na data.

- rychlejší zobrazení položek

- různé definice pohledů na data

- uživatelské uložení pohledů

- možnost přednastavení výběru pohledu při spuštění   (úspora času uživatele)

 

Nové uživatelské filtry dat

- jmenné

- interaktivní

- možnost uživatelského ukládání filtrů

- nové rychlé vyhledávání v kterékoliv položce s hvězdičkovou konvencí

 

Manažerské multipohledy

- veškeré nastavení výběru (filtr, třídění, výběr položek, grupování) se uživatelsky uloží pod názvem

- možnost zaslání odkazu na daný výběr e-mailem konkrétní osobě. Té se data zobrazí, dle jejich oprávnění. Tedy zobrazí se mu  jen ty položky, které smí vidět.

- možnost ukládání různých kombinací výběru dat (operativní, rychlé a efektivní výběry potřebných dat)

- úspora času vedoucích pracovníků

 

Sledování událostí (příplatkový modul)

- možnost sledování změn kterékoliv položky v systému

- základní administrátorské nastavení

- uživatelské nastavení alertů - konkrétních položek

- zobrazení vybraných alertů, potvrzení o přečtení, další filtry

- přímý proklik na detail události (PC, díl, licence atd.)

 

Logování přihlášení odpovědných osob

- jednoznačná identifikace autora změny v datech (vyšší bezpečnost dat)

- Spouštění více záložek v prohlížeči

- možnost současného zobrazování různých pohledů na data a jejich vzájemné porovnávání.

 

Zcela nový tiskový systém

- plně lokalizovaný

- výstupy tisků do PDF, html, word, excel

- ukládání tisku

- elektronické předávací protokoly (připravuje se)

 

Uživatelské exporty dat

- zobrazení a exporty dle uživatelského oprávnění

- položky uživatelsky vybíratelné

- filtry, pohledy, výběry

 

Automatická analýza a přihrání scanovaných dat

- zcela nová optimalizovaná koncepce - víceprocesorové zpracování

- rychlejší analýza a přihrávání zpracovávaná na pozadí

- možnost automatizovaných hromadných dávek

- nastavení zpracování na čas

- zpracování průběžného zpracování dle nových dat scanů

- neustálá dostupnost systému

- snížení zatížení sítě přenosy

- zvýšení operativnosti

- On-line se aktualizují data technickou podporou. Přímo přes webový prohlížeč do centrálního systému.

 

Definice obrazovek dle požadavku uživatele.

 - uživatel si definuje vlastní nastavení prostředí, zobrazení dat, různé výběry, které je možno uložit.

 

Systém a datové prostředí

AW Caesar pracuje v prostředí Firebird verze 2.5 , který využívá více procesorů a tím je propustnější pro více současně pracujících uživatelů. U větších společností je provozován pod Windows Server 2008, 2012, ale také i pod OS WIndows 7, 8, 10. Pro menší společnosti je možno provozovat aplikaci formou služby na chráněném serveru dodavatele.

 

Celý systém umožňuje libovolný výběr a použití dat, což umožňuje ideální spolupráci s dalšími aplikacemi (SAP, GINIS, HP Help Desk, CA – Help Desk a jiné systémy.

 

 

Roční údržba obsahuje:

- Údržba programu evidenční části, analýzy a scanerů
- údržba doplňování SW vzorů do Centrálního číselníku SW
- telefonickou podporu od 08:00 hod do 16:00 hod (pracovní dny)
- řešení e-mail dotazů 
- Vyhodnocení 5-10 k počítačů uživatele a doplnění SW vzorů
- konzultace k licenční politice
- přístup k databázi licenčních ujednání
- Pomoc při tvorbě tiskových sestav
- kontrola certifikace SW vzoru uživatele

 

Auditorská verze AW Caesar

Slouží pro ty firmy, které se chtějí zabývat SW audity. Mezi dodavatelem SW auditorem je uzavřena smlouva, která mu umožňuje využívání programu AW Caesar formou služby. U této verze  programu se rovněž platí roční údržba. Další možností je možnost provádět dealerskou při prodeji programu AW Caesar koncovým uživatelům.

Cena AW Caesar Auditor - dohodou dle počtu evidovaných počítačů.

 

 

 

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...