Ceník AW Caesar

Cenu AW Caesar 8 a jeho modulů Vám zašleme na vyžádáni. Ke kalkulaci potřebujeme pouze počet počítačů, které chcete v programu evidovat.

Požadavek na cenu zašlete na e-mail obchod@awcaesar.cz

 

Při přechodu z jiných programů (formou konkurenčího upgrade) poskytujeme slevy 50 % na nákup programu AW Caesar. Převod dat není zajišťován.

 

Přechod stávajících uživatelů na novou verzí je řešen formou placeného upgrade. Informujte se, rádi Vám vyhotovíme kalkulaci.

 

Úhrada programu AW Caesar na splátky

Výsledná částka za nákup programu lze dle potřeby odběratele rozdělit na více plateb. Po úhradě všech  splátek, odběratel získává trvalou licenci AW Caesar, jako ho zaplatil najednou. Maximální doba splácení 3 roky. Pri tomto způsobu úhrady je výsledná cena navýšena o 10 %. Roční údržba se v roce nákupu neplatí, v následujícím období již ano.

Úhrada užívání programu AW Caesar měsíčním nájmem

Je uzavřená smlouva na dobu neomezenou, jehož předmětem je pronájem (Právo užívání) programu AW Caesar. Nájemné lze zrušit (Tedy ukončit užívání PROGRAMU AW Caesar 8) s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Roční programová údržba je jako bonus prováděna bezplatně. Fakturace probíhá s měsíční, čtvrtletní, roční periodicitou.

Měsíční pronájem AW Caesar - 5 % ceny dle aktuálního ceníku - z celkové částky nákupu.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

 

Užívání programu AW Caesar formou služby

Uživatel si nekupuje program AW Caesar. Pouze zajistí sběr dat ze svých počítačů a výsledky se mu zobrazují na chráněném serveru dodavatele. Má úplný přístup k datům přes internetový prohlížeč. Znamená to, že si může do dat zavádět operativní změny, nebo jen mu postačuje dostávat pravidelné měsíční reporty. Dodavatel mu může dle dohody zajišťovat další služby. Kontrolu SW, vkládání SW licencí, kontrolní reporty a další. Cena je stanovena dohodou dle počtu PC v evidenci a zajišťovaných služeb.

 

Zdravotnická zařízení,  státní správa         50 % sleva z ceny programu.

 Vysoké školy                                               60 % sleva z ceny programu.

Základní školy a střední školy, učiliště       70 % sleva z ceny programu.

 

Služba pro Vás - kontrola SW na Vašich PC bez nutnosti koupi programu

Cena prvního vyhodnocení 1 počítače 450,- až 1200,- Kč (dle rozsahu práce a služeb)

 

Roční údržba pro školství (základní a střední školy, učiliště) je zvýhodněna

Rozsah roční údržby : 

  • údržbu programu evidenční části, analýzy a scanerů
  • údržba a doplňování SW vzorů a Centrálního číselníku SW
  • telefonickou podporu 8:00 hod až 16:00 hod pracovní dny
  • řešení e-mail dotazů
  • vyhodnocení 5 - 10 ks PC uživatele a vytvoření SW vzorů
  • konzultace k licenční politice
  • přístup k databázi licenčních ujednání
  • pomoc při tvorbě tiskových sestav
  • kontrola a certifikace SW vzorů uživatele

 

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...