Cíle společnosti

Cílem naší společnosti je poskytnutí SW nástroje AW Caesar odpovědným pracovníkům, aby mohli kvalifikovaně dle ITIL, zabezpečovat rozvoj ITSM.

V současné době nabízíme programové nástroje k řízení informatiky, se zaměřením na kontrolu SW na počítačích. Celý systém není jen evidenčního charakteru, ale má již i řadu nástrojů a modulů k řízení IT. Výsledkem by měl být ucelený komplexní systém, který při jakékoliv činnosti, provádí automaticky i evidenci.

Program AW Caesar 8

Je určen pro řízení procesů IT (Zabezpečuje jak operativní evidenci IT, tak plně Software Asset Management (SAM - kontrolu SW, HW a Licencí ve firmě). Použití programu je možné pro libovolný počet počítačů. Menší společnosti mohou využívat tyto nástroje formou služby. 


V současné době v rutinním provozu zpracováváme v jedné evidenci více než 28 000 počítačů. Program je datově postaven nově na FireBird 2,5 jako otevřený systém s možností datové spolupráce přes ODBC drivery s velkými systémy typu SAP, INFORMIX, MS SQL server apod.

Na programy je zajištěna tříletá záruku a zajišťujeme minimálně pětiletou údržbu.

Nabídka dalších služeb:

 • Užívání programu AW Caesar8 formou služby
 • Implementace systému AW Caesar
 • Pomoc při tvorbě uživatelských vzorů
 • Tvorba uživatelských sestav dle zadání
 • Ukázkové vyhodnocení počítače
 • Vyhodnocení SW na PC jako službu
 • Konzultace k licenční politice a EULA
 • Pomoc s metodikou, organizačními a právními dokumenty
 • Poradenská činnost ke koncepci VT a nákupu SW
 • Školení informatiků a vedoucích pracovníků
 • Poskytnutí praktických zkušeností z průběhu SW kontrol
 • Právní poradna v oblasti Autorského zákona a Trestního práva
 • Komplexní řešení správy SW a HW u malých, středních i největších firem
 • Konzultace k SW auditům a legalizaci SW

 

Těšíme se na další spolupráci

Ing. Rudolf Weissbrod

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...