Další služby v oblasti IT

Firma Free RW-Soft, není jen dodavatelem programu AW Caesar 8, ale také zajišťuje řadu služeb pro naše uživatele.

  1. Provedení SW Auditu
  2. Pomoc při zavedení SAM
  3. Proškolení uživatelů v oblasti Kybernetické Bezpečnosti
  4. Konzultace v licenční politice, SAM, oblastí řízení IT
  5. Kontrolní vyhodnocení SW 1 počítače - bezplatně
  6. Školení uživatelů k programu AW Caesar 8 (jednodenní, vícedenní a firemní)

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...