SW audit pro malé firmy

Pro malé firmy je ekonomicky i časově nevhodné kupovat evidenční programový nástroj pokud má méně než 15 PC. Je to z několika důvodů:

 

  • Pověřená osoba o tak malém počtu PC může mít ještě přehled.
  • Pověřená osoba nemá čas ani znalosti provádět analýzu SW.
  • Pověřená osoba nebude chtít mít odpovědnost za to, že přehlédne nějaký SW při analýze.
  • Provedení služby je levnější než nákup a roční údržba evidenčního programu.
  • Prvotní vyhodnocení 1 PC 350 Kč, následná kontrola 1PC 150 Kč.
  • Zaslání scanovaných dat i výsledky kontroly SW jsou předávány společnosti internetem.
  • Protokol pro uživatele si objednatel vytiskne sám.

 

S každou společností je sepsána smlouva se zárukami. Mlčenlivost a diskrétnost je zaručena. Metodika a organizační opatření k této problematice je společnosti předávána v rámci smlouvy bezplatně. Pokud o tuto službu projevíte zájem, pošlete e-mail na rweissbrod@frws.cz.

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...