Nové funkce v programu - 2020

Nové funkce v programu - 2020

  • Zprovozněna funkce automatického licencování ze souboru licence "Na osobu+osobu a zařizení"
  • Dopracovány funkce přesunu licencí mezi s-klíči (karta Sumář lic dle s-klíče)
  • zprovozněn systém objednávky licencí, který umožní redukovat počet záznamů v evidenci licencí
  • Umožněno v licencích označit záznamy jako neaktivní (označeny modrou barvou, podobně jako osoby
  • Doplněna volba do PC "Přesun licencí na jiné PC"
  • Implementována nová verze tiskového systému 2019.3.3
  • Optimalizován typ licencování "Na osobu+osobu a zařizení". Je určen k licencím typu Office 365 a podobných
  • Upraveno uložení uživatelského nastavení a vylepšeno načítání jmenných filtrů
  • Upraveny možnosti licencování v číselníku osob
  • V zobrazení org. jednotek je doplněna indikace smazaného záznamu modrou barvou

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...