Obsah školení

Základní školení v oblasti Kybernetické bezpečnosti

Cílem školení řadových pracovníků je snížit bezpečnostní rizika ve společnosti a dosáhnout tak dalšího snížení nákladů, které vznikají porušováním bezpečnostních zásad a pokynů.

 

Oblasti školení.

Sociální inženýrství – účel, cíle, sociálního inženýrství, vzorové příklady podvrhů a útoků;

Legislativa - nový zákon o kybernetické bezpečnosti; vysvětlení základních pojmů; povinnosti;

Aktiva v Informační bezpečnosti; Ohodnocování aktiv;

Informační bezpečnost – Dostupnost, Důvěrnost, Integrita DAT – Informačních Aktiv;

Používání hesel - pravidla pro tvorbu a používání hesel; rizika slabých hesel, příklady;

Kryptování a zabezpečení dat - Digitální podpis, Certifikát, Certifikační autorita; Časové razítko; Datová schránka;

Používání e-mailu - pravidla pro bezpečnou emailovou komunikaci, SPAM, příklady phishingových emailů;

Zákon na ochranu osobnosti – Osobní data, nevyžádaná obchodní sdělení;

Používání webu - pravidla pro bezpečné užívání internetu; rizika; příklady podvržených webových stránek;

Používání notebooků, tabletů, smartphonů - pravidla pro používání soukromých a firemních zařízení;

Bezpečné používání Wi-Fi; princip wifi, zabezpečení, používání, rizika

Ochrana proti malware - anti X, pravidla pro bezpečné používání PC, emailu, webu, sociálních sítí apod.;

Fyzická bezpečnost – karty, klíče, návštěvy, krádeže koncových zařízení, auta;

Bezpečnostní incidenty - příklady, detekce, hlášení, odezva;

Sociální sítě - používání a rizika sociálních sítí;

Bezpečné Zálohování a Obnova dat; Formáty pro dlouhodobé ukládání dat; kvalita nosičů; zásady

Právně platná konverze dat, do a z digitálních formátů;

Autorská práva a IT – Instalace SW, aktualizace, update SW, Eula, Licenční smlouvy,

Rizika, spojená s nedodržením zásad prázdného stolu, obrazovky a tiskárny;

Odpovědnost za informační bezpečnost; Shoda se zákonem o Kybernetické Bezpečnosti, ISO/IEC 27001:2013; Audit; principy a cíle;

Ergonomie práce v IT – sezení, přestávky, zatížení vliv na zdraví.

Osobní údaje, – kategorie, zásady zpracování z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.

 

Na závěr test znalostí a prezenční listina – záznam o proškolení uživatelů - vystavení certifikátu

Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...