Užívání programu AW Caesar 8 - formou služby

Jak to funguje?

Uživatel nemusí kupovat a instalovat program AW Caesar 8, ale využívá datové prostředí a program na https serveru dodavatele. Má plný přístup k datům přes webový prohlížeč. Může plně aktualizovat své údaje, provádět výběry, exporty, tisky.

 

Jak na to - postup.

  • Sepíše se smlouva o rozsahu služeb a stanoví se cena dle počtu počítačů v evidenci
  • uživatel umožní sběr dat z počítačů ve své společnosti
  • data se přenesou na server dodavatele a automaticky zpracují, včetně analýzy
  • Výsledná data jsou uživateli k dispozici přes internetový prohlížeč.

Rozsah dalších prací záleží na požadavcích a dohodě s uživatelem.

  • v dohodnuté periodě dodavatel provádí kontrolu SW na PC a provádí reporty sledovaných položek (nejlépe měsíčně)
  • analýza SW je se základní ruční kontrolou (bez kontroly archivu a instalačních sad)
  • další možností je SW Audit – dle zadání odběratele
  • je také za uživatele aktualizovat dat, doplnit evidenční údaje do karty PC, příslušenství, vkládat a kontrolovat licence, generovat předávací protokoly SW a HW, dělat pravidelné měsíční reporty vybraných položek.

Informujte se na podrobnosti a zašleme Vám na základě Vašich požadavků cenovou kalkulaci. 

 

Další možné služby:

Provedení kontrola stavu IT (ITSM) z pohledu SW kontrol Policií ČR

Provede analýzu současného stavu IT ve společnosti v rozsahu SW kontroly Policií ČR. Cílem této služby je prověřit současný stav a připravenost vedení IT na případnou SW kontrolu Policií ČR. Tato interní kontrola je zaměřena jednak na odpovědnost jednotlivých článků řízení společnosti, ale také i na skutečný stav obsahu SW na PC a na kvalitu evidenčních a kontrolních SW nástrojů.

 

Bezplatné, anonymní vyhodnocení 1 počítače

Zájemcům je poskytnut odkaz na stažení scaneru HW a SW. Zájemce si nascanuje počítač a výsledná data zašle z anonymního e-mailu k vyhodnocení. Data jsou vyhodnocena robotem s možností (nutno uvést v e-mailu) ruční kontroly dat. Výsledky jsou zaslány zpět na uvedený e-mail. Z jednoho e-mailu je možno zaslat pouze jeden nascanovaný soubor k SW vyhodnocení. Důvěrnost dat zajištěna.

 

SW Audity a konzultace k licenční politice

Nabízíme provedení jednorázového, případně periodického SW Auditu ve společnosti. Cena se odvíjí od rozsahu provedených služeb a počtu auditovaných počítačů.


Potřebujete skutečně řídit IT a procesy ITSM?

Nabízíme SW podporu ITSM dle ITIL

Máte problémy se stávající evidencí počítačů ??

Máme pro vás řešení!

AW CAESAR 8 pomáhá řídit Vaše IT ...